deRoos - Kinder- en Jeugdpraktijk

Werkwijze

Informatie en afspraak
De praktijk is voor vragen en aanmeldingen telefonisch bereikbaar van 13:00 tot 14:00uur (dinsdag, woensdag en donderdag). Wilt u op andere momenten met ons in contact komen dan vragen wij u om de voicemail in te spreken of ons te benaderen via het contactformulier op de website. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Verwijsbrief
Om een eerste afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin. Een bepaling jeugdhulp vanuit Bureau Jeugdzorg is ook mogelijk.

Intake
Om te begrijpen wat er aan de hand is en welke hulp nodig is, is er eerst een telefonische intake nodig. Vervolgens volgen er na de telefonische intake een á twee intakegesprekken met ouders/ opvoeders en/ of kind of jongere plaats. Na de intakegesprekken volgt er een advies voor behandeling of eventueel (kort) nader diagnostisch onderzoek. Het kan echter ook zo zijn dat ouders eenvoudige opvoedingsadviezen krijgen en een behandeling niet noodzakelijk is. De intakefase wordt dan afgerond met opvoedingsadviezen en een positieve afsluiting.

Behandeling
Bij minder ernstige problemen die sinds kort bestaan volstaat vaak een beperkt aantal gesprekken. Dit is kortdurende Psychologische en Orthopedagogische behandeling, ook wel basis generalistische hulp genoemd. Bij ernstige problemen die langer dan zes maanden bestaan en samenhangen met de gezinsdynamiek, is specialistische en intensieve en /of langdurige behandeling nodig. Na de intake en het (kortdurend) diagnostisch onderzoek stellen wij een behandelplan op. In het behandelplan geven wij aan wat er aan de hand is, wat de mogelijke oorzaken zijn, hoelang het gaat duren (de prognose), doen we voorstel voor behandeling en eventueel nader diagnostisch onderzoek. Indien er behandeling geadviseerd wordt stellen we concrete doelen op waaraan we samen gaan werken.

Vergoedingen
De praktijk heeft overeenkomsten afgesloten met de Midden- en Noord Limburgse gemeenten, waardoor de kosten voor hulpverlening aan het kind, jongere, ouders/ opvoeders en/ of gezin vergoed worden. Een officiële verwijzing vanuit Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of de huisarts is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor het vergoed krijgen van de jeugdhulp.

Regelgeving
De Roos heeft zich verbonden aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO). Voor mee informatie kunt u zich wenden tot de NVO.

Klachten
Voelt u zich niet juist behandeld, bent u niet tevreden over de geboden hulp (kortom: heeft u een klacht) of vindt u dat er iets beter kan in de geleverde zorg, schroom dan niet om dit aan ons kenbaar te maken. Op verschillende manieren kan een klacht gemeld en in behandeling worden genomen (zie hiervoor verder het document klachtenregeling). Lees hier meer over onze klachten regeling

Registraties
Onze medewerkers zijn geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) (verder uitgewerkt in het document SKJ) en/of in het BIG (Beroepen in de Individuele Zorg) register ingeschreven. Middels de registraties van onze medewerkers garanderen wij een kwaliteit van zorg waarbij vakbekwaamheid en deskundigheid hoog in ons vaandel staan. Lees hier meer over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd