deRoos - Kinder- en Jeugdpraktijk

Welkom! Wij vertellen graag onze missie

Wij bieden laagdrempelige, eigentijdse en persoonlijke deskundigheid vanuit een psychologisch kader aan kinderen, jeugdigen en opvoeders waarbij we de focus leggen op gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

En onze visie

Wij geloven dat iedereen recht heeft op snelle en goede hulpverlening die gekenmerkt wordt door maximale deskundigheid in een team van een:
- Orthopedagoog Generalist NVO;
- Gz-psycholoog;
- Orthopedagoog en Psycholoog kinder- en jeugd;
- Gezinsbegeleider;
- Creatief-, spel- en motorisch therapeut.

Hierbij streven we naar constante persoonlijkheid, kwaliteit, zorgvuldigheid en vernieuwing. Aangezien we het belang van samenwerking groot vinden willen we dicht in de buurt van huisartsen, psychiaters, scholen en gezondheidscentra gesitueerd zijn, echter niet verbonden. Indien er voldoende vraag is kan het concept verbreed worden en toegepast worden in gebieden waar behoefte bestaat aan bovenbeschreven kenmerken van hulpverlening. Ons personeel bieden we een geborgen, openlijke en aangename werksfeer.

Telefonisch spreekuur voor vragen en/of aanmeldingen

Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met ons op 0475-475558 (dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13:00 en 14:00uur). Wilt u op andere momenten met ons in contact komen dan vragen wij u om de voicemail in te spreken of ons te benaderen via het contactformulier op de website. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Nieuwe locatie: Reuver

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos heeft met ingang van 1 januari 2016 overeenkomsten afgesloten voor jeugdzorg met de gemeenten in Midden-Limburg en Noord-Limburg. Voor de gemeente in Midden-Limburg zijn we gevestigd in Herten (Roermond). Voor Noord-Limburg hebben we per 1 maart 2016 een nieuwe locatie geopend in Reuver, Pastoor Vranckenlaan 2.

Trainingen

Op dit moment worden binnen Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos diverse trainingen gegeven. Momenteel loopt er een SOVA-plus training, de STER-training en een groepstherapie voor jongeren. Aanmeldingen hiervoor zijn mogelijk.