deRoos - Kinder- en Jeugdpraktijk

Welkom! Wij vertellen graag onze missie

Wij bieden laagdrempelige, eigentijdse en persoonlijke deskundigheid vanuit een psychologisch kader aan kinderen, jeugdigen en opvoeders waarbij we de focus leggen op gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

En onze visie

Wij geloven dat iedereen recht heeft op snelle en goede hulpverlening die gekenmerkt wordt door maximale deskundigheid in een team van een:
- Orthopedagoog Generalist NVO;
- Gz-psycholoog;
- Orthopedagoog en Psycholoog kinder- en jeugd;
- Gezinsbegeleider;
- Creatief-, spel- en motorisch therapeut.

Hierbij streven we naar constante persoonlijkheid, kwaliteit, zorgvuldigheid en vernieuwing. Aangezien we het belang van samenwerking groot vinden willen we dicht in de buurt van huisartsen, psychiater, scholen en gezondheidscentra gesitueerd zijn, echter niet verbonden. Indien er voldoende vraag is en behoefte kan het concept verbreed worden en toegepast worden in gebieden waar behoefte bestaat aan bovenbeschreven kenmerken van hulpverlening. Ons personeel bieden we een geborgen, openlijke en aangename werksfeer.

Voor vragen, aanmeldingen en/of een telefonische intake zijn we op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 12:00 en 13:00 uur telefonisch te bereiken op 0475-475558.

Nieuwe locatie: Reuver

Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos heeft met ingang van 1 januari 2016 overeenkomsten afgesloten voor jeugdzorg met de gemeenten in Midden-Limburg en Noord-Limburg. Voor de gemeente in Midden-Limburg zijn we gevestigd in Herten (Roermond). Voor Noord-Limburg openen we met ingang van 1 maart 2016 een nieuwe locatie in Reuver, Pastoor Vranckenlaan 2.

Trainingen

Op dit moment worden binnen Kinder- en Jeugdpraktijk de Roos diverse trainingen gegeven. Momenteel loopt er een SOVA-plus training, 1 maart 2016 start er een nieuwe groep. Daarnaast zal er op 9 maart 2016 een groepstherapie voor jongeren starten. Aanmeldingen hiervoor zijn nog mogelijk.

Telefonische spreekuur voor vragen en/of aanmeldingen

Voor vragen en/ of aanmeldingen kunt u ook contact opnemen met telefonisch spreekuur ons op 0475-475558 (dinsdag, woensdag en donderdag tussen 12:00 en 13:00) of ons benaderen via het contactformulier op de website.